Řeč mám ve středu, dneska je pondělí, no třeba mě zítra něco napadne a prostě to „prubnu“. Takhle tedy ne!

Jak zvýšit své šance, že má řeč bude strukturovaná a bude mít žádoucí dopad na publikum? ŘÁDNÁ PŘIPRAVA.

Připravený projev se od nepřipraveného liší tím, že je…důkladně připravený. Pro trénink nepřipravených projevů máme na každém setkání speciální sekci, a té se říká improvizace. Řečník dostane na místě téma, 30 sekund na přípravu a potom musí minutu nebo dvě mluvit.

Jak ale postupovat, když už jsem nějaký ten pátek členem klubu a chci si připravit svou první čtyřminutovou řeč¨? Anebo už nějaký ten pátek od mé poslední řeči uběhl a já se připravuji na další?

Sednu si doma ke stolu s tužkou a papírem a začnu brainstorming? To určitě ano. Ale toto je až etapa č. 2. Nejprve musím vědět, jaký projekt právě plním. Každá řeč v rámci Pathway je totiž projekt. To znamená, že má určitý cíl. Je mým cílem představit se klubu? Pak se jedná o první řeč, neboli otvírák. Mám si nastudovat neznámé téma a v pěti až sedmi minutách ho strukturovaně představit ostatním? Bingo, projekt zní „Nastuduj a prezentuj“! Mám přednést řeč, do které zakomponuji zpětnou vazbu, kterou jsem obdržel v rámci hodnocení předchozí řeči? Pak se jedná o projekt „Hodnocení a zpětná vazba“. Anebo si mám představit, že jsem na svatbě a přednáším přípitek novomanželům? Pak plním projekt „Přednášení společenských řečí“. Je mým cílem publikum inspirovat? Anebo o něčem přesvědčit? Každá řeč v Toastmasters má jasně vymezený cíl, a mým úkolem je splnit jej.

Je mým cílem publikum inspirovat? Anebo o něčem přesvědčit? Každá řeč v Toastmasters má jasně vymezený cíl a mým úkolem je splnit jej.

Jak zjistím, který projekt projekt plním? Od toho je tu webová stránka www.toastmasters.org. Po přihlášení zvolím záložku „Pathways“ a podzáložku „Go to Base Camp“. Tím se dostanu do takzvaného Base Campu – základního tábora – kde si můžu ke každé řeči stáhnout studijní materiály. Tyto materiály mi pomůžou odhalit, co se ode mě v řeči očekává a hlavně: JAK toho můžu dosáhnout. Než se tedy vrhnu na přípravu své další řeči, nejprve se přihlásím na stránce www.toastmasters.org a v Base Campu si stáhnu tyto materiály: Project Checklist (=kontrolní seznam), Print My Project (=základní informace o projektu a technikách) a Evaluation Resource (=hodnotící formulář).

Než se tedy vrhnu na přípravu své další řeči, nejprve se přihlásím na stránce www.toastmasters.org a v Base Campu si stáhnu tyto materiály: Project Checklist (=kontrolní seznam), Print My Project (=základní informace o projektu a technikách) a Evaluation Resource (=hodnotící formulář).

Tak například, když si připravuji projekt “Nastuduj a prezentuj“, zjistím, že v řeči mám používat čísla a uvádět zdroje svých tvrzení. A když mám řeč na téma „Prezentuj návrh“, dozvím se, že má řeč by měla identifikovat nějakou potřebu a nabídnout realistické řešení. A že bych si měl v rámci přípravy představit, jaké protiargumenty by vůči mému návrhu mohli vznést případní odpůrci. A tyto protiargumenty v řeči vyvrátit. Odpůrcům tak vezmu vítr z plachet a zvýším svou důveryhodnost.

V rámci přípravy si tedy prostuduji hlavně Basics, tedy teorii ke každé řeči. A teprve potom přemýšlím, jaké téma zvolím. Zamyslím se nad svými životními zkušenostmi nebo nad lidmi, kteří mě v životě inspirovali. Nad knihou, která mě zaujala, prací, kterou dělám nebo nad jedním ze svých koníčků. Všechny tyto oblasti mohou přinést nápady, které se budou hodit na nějakou řeč.

Když se rozhodnu pro téma, sepíšu si strukturu v bodech: úvod, jádro a závěr. Po celou dobu mám na mysli cíl své řeči. Mám inspirovat, přesvědčit nebo informovat? A poté si nejlépe celou řeč slovo od slova napíšu. Řeč si zkouším říkat nahlas. Abych se v den D cítil co nejkomfortněji. Abych věděl, jaký bod následuje po úvodu a jakým můstkem se přesunu k závěru řeči. Pokud si totiž budu řeč dobře pamatovat, můžu se soustředit i na doprovodná gesta. Aby nebyla náhodná, ale účelná. A taky se můžu soustředit na práci s hlasem a pauzy. Vše si zkouším se stopkami, protože v Toastmasters, stejně jako v životě, je potřeba dodržet stanovený časový limit na řeč. Nejčastějším časovým limitem pro řeč v Toastmasters je rozmezí 5 až 7 minut.

Jestliže si nevím s něčím rady, poradím se se svým mentorem. Pokud ho nemám, oslovím kohokoli ze zkušenějších řečníků a požádám o radu. Oni mi určitě rádi poradí. V Toastmasters si totiž strašně rádi navzájem pomáháme. Obohacuje nás to!

Ideální scénář? Dneska je pondělí, řeč mám ve středu a jsem v pohodě. Protože jsem si stáhl studijní materiály z Base Campu, zjistil, co je cílem mé řeči, našel téma a napsal si řeč a několikrát si ji doma vyzkoušel a stopoval čas. Taky jsem ji probral se zkušenějším členem klubu, kterého obdivuji, anebo se svým mentorem. Ten mi dal zpětnou vazbu a já ji zapracoval a řeč jsem tak ještě vylepšil. Vytiskl jsem hodnotící formulář a předal ho svému hodnotiteli. Kterému jsem před setkáním včas napsal, jakou řeč budu mít a na co bych chtěl, aby se při svém hodnocení zaměřil (např. Udržoval jsem oční kontakt? Byla moje gesta efektivní? Nemluvil jsem moc rychle? Byla struktura mé řeči snadno rozpoznatelná?).

Jsem připraven a jdu si to na pódium užít!