Přijďte zlepšit

Jak probíhají naše setkání?

Zúčastněte se našeho setkání

Scházíme se každou středu od 19:00. Místo příštího setkání najdete v události na Professional Toastmasters Praha | Facebook

Klub probíhá formou osobních setkání. V případě zájmu máme možnost hybridního přenosu s využitím aplikace ZOOM. Nutné přihlášení předem na našem klubovém emailu!

Termín, místo setkání a jeho téma naleznete vždy na naší Facebookové stránce.

Už se na Vás těšíme!