Kdo jsme

Spolek PROfessional Toastmasters Praha
IČO: 04460227
Získává, zpracovává a chrání vaše data pro potřeby k bezprostřednímu vykonávání činnosti spolku v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Všechny členské příspěvky jsou zasílány na transparentní účet.

Jaká data ukládáme?

Za účelem evidování členů a hostů, vykonávání běžné činnosti klubu evidujeme a zpracováváme jméno, příjmení, email, messenger a telefon.
Za účelem zasílání školících a podpůrných materiálů z Toastmasters International evidujeme korespondenční adresu.

Jak dlouho?

Rozhodně ne déle než si to budete přát. Minimálně však po dobu trvání členství.

Je možná změna?

Kdykoliv na žádost údaje změníme nebo je po skončení členství smažeme.

Kdo střeží údaje?

Officers Tým Spolku PROfessional Toastmasters Praha.

Kontakt

Pro změnu/zrušení uchování osobních údajů nás prosím kontaktujte na officers@protm.cz