Tomáš Motyčka
Prezident
prezident@protm.cz

Prezident je hlavní výkonný člen výboru, zodpovídá za celkový dohled nad fungováním klubu. Stará se o to, aby každý člen výboru dodržoval svoje povinnosti a uchoval si motivaci a radost z toho, co dělá. Dohlíží na plnění cílů klubu a také na to, aby klub fungoval v souladu se svými stanovami. Jeho úkolem je zajistit, že setkání začínají a končí včas, také zajišťuje přátelské vítání hostů, komunikuje s hosty před a po setkání a vysvětlí jim misi klubu. Oceňuje úspěchy členů v Toastmasters i v osobním životě. Stará se o to, aby klub vzkvétal.

Miroslav Vlach
Viceprezident pro vzdělávání (VPE)
vpe@protm.cz

VPE je v pořadí druhým členem výboru. Zaměřuje se na vzdělávání členů. Plánuje každé setkání klubu, aby bylo úspěšné a aby každý člen měl příležitost dosáhnout svých cílů v oblasti vzdělávání. VPE podporuje účast ve vzdělávacích programech a pomáhá úspěšně plnit manuály Toastmasters a dosahovat příslušných ocenění. Sleduje pokrok členů v získání těchto ocenění. VPE také pomáhá novému členovi s výběrem mentora, který ho bude podporovat v Toastmasters. V nepřítomnosti prezidenta je jeho zástupcem: vede setkání klubu a výboru.

Matouš Hartman
Viceprezident pro členství (VPM)
vpm@protm.cz

VPM je v pořadí třetím členem výboru. Jeho práce je zajímat se jak o stávající členy týmu, tak o hosty. Jeho úkolem je pravidelně mluvit s členy a zjistit zda mají dostatek prostoru k seberealizaci v klubu. VPM se stará o hosty, vítá je a poskytuje jim veškeré informace o klubu Toastmasters a v případě, že se rozhodnou stát členy, pomůže jim vyplnit přihlášku. Cílem jeho práce je, aby se nadějní jedinci z řad hostů stali členy a aby každý v klubu byl spokojen.

Anna Gerasimchuk
Viceprezident pro styk s veřejností (VPPR)
pr@protm.cz

VPPR je v pořadí čtvrtým členem výboru. Jeho hlavním úkolem je propagovat klub, vést kampaně pro získání nových členů a vítat členy a hosty. Jeho prací je, aby se co nejvíc lidí dozvědělo o Toastmasters. Mezi jeho dílčí povinnosti patří oznamovat nadcházející události a programy klubu, vytvářet newstellery, spravovat FB profil a další zviditelnění na sociálních sítích a v médiích.

Lenka Králová
Tajemník
sekretar@protm.cz

Tajemník je dalším důležitým členem výboru. Pomáhá nám udržovat aktuální seznam členů, uchovává dokumenty klubu, zpracovává obecnou korespondenci a účastní se schůzí výboru. Mezi jeho povinnosti patří zaznamenávat a číst zápisky ze setkání a vítat členy a hosty.

Věra Chocholoušková
Pokladník
pokladnik@protm.cz

Pokladník nám pomáhá připravit rozpočet ke schválení výborem a členy, odesílá přehled poplatků a vybírá členské příspěvky do centrály Toastmasters. Jeho úkolem je uchovávat záznamy o všech finančních transakcích, které klub v souvislosti se svým fungováním uskutečnil.

VACANT
Pořadatel
poradatel@protm.cz

Pořadatel se stará o technickou stránku setkání. Jeho úkolem je, aby byla vždy připravena místnost, ve které se odehrává setkání, aby byly na každém setkání všechny potřebné věci na svém místě: plakát Toastmasters, řečnický pult, hlasovací lístky, občerstvení… Stará se o to, aby vybavení klubu bylo vždy v použitelném stavu, a dohlíží nad plynulým průběhem každého setkání. Díky němu každé naše setkání probíhá v příjemné atmosféře.